Föreläsningar ABF Göteborg

Aktuella program

Teatern som samhällsförändrande kraft - i ord och text

KULTURSCENEN, Teatern som samhällsförändrande kraft del III: Vem har egentligen makten över dramatikerns arbete? Idag framhåller samhällets "nutidsmecenater" gärna samhällsförändring som ett av teaterns syften. Blir då teaterns samhällsförändrande kraft i realiteten ett normerande försök att överbrygga sociala, ekonomiska och etniska klyftor, snarare än att syfta till systemförändring? Jens Ohlin, Isabel Cruz Liljegren, Magnus Lindman, Mirja Unge och Kristian Hallberg om hur skriva för att undvika att teatern blir stabiliserande och konserverande, i en tid där schablonbilden är att teater inte skapas vid skrivbordet utan i nuet av levande människor. 

Läs mer...

Bokrelease: Efter oss

FÖRENINGSSCENEN: Releasefest för boken Efter oss. Tidigare har arbetarförfattare gestaltat kampen för det moderna, demokratiska Sverige. När nu Sveriges största samling av arbetarlitterära skrivare är tillbaka, så är de mer rasande, stolta, skrattande, vassare och framför allt mer framåtblickande än någonsin. Begravningsentreprenörer brukar uppmana oss att tänka på våra efterlevande med hjälp av något de kallar för Det vita arkivet. Men mer betydelsefullt för kommande generationer är vilket samhälle vi lämnar efter oss. I antologin Efter oss granskar arbetarskrivare arvet till kommande generationer, som ett Det röda arkivet. Aino Trosell, Jenny Wrangborg, Victor Estby, Henrik Johansson, Oscar Garcia och Charlotte Wikhall gör avstamp i samtiden för framtiden!

Läs mer...

Women of Gothenburg - kvinnor, liv och kamp i stadens norra delar

SAMHÄLLSSCENEN, i serien Kvinnors organisering: Städernas förorter är en del av det moderna projektet, men har även kommit att förknippas med segregation, arbetslöshet och brottslighet. Hur arbetar kvinnor för att höja livskvaliteten, öka deltagande i besluts- och förändringsprocesser och säkerställa demokratisk kvalitet? Tahira Anjum, Marianne LööfAmiri Didi och Tanya Charif om hur kvinnoföreningar i norra Göteborg opererar som motkrafter till olika krafter som begränsar deras liv. 

Läs mer...

Aris Fioretos - Mary

LITTERATURSCENEN: ”… jag är den enda som kan berätta hur jag dog.” Mary P. är arkitektstudent i ett land styrt av militären när hon 23 år gammal grips för statsfientlig verksamhet och skickas till en fängelseö. Aris Fioretos nya roman Mary är en passionshistoria om frihetslängtan bort från politiskt våld och om kvinnors gemenskap. Men framför allt handlar den om en kropp – dess smärta och åtrå, dess längtan och mest hemliga förvandlingar. Vem bestämmer över ett liv?

Läs mer...