Föreläsningar ABF Göteborg

12/9: Historien om arbetarnas Gårda och överklassens Örgryte

Klassvandringar - ABF Göteborg 100 år 2013: I Gårda levde arbetarna vid smutsiga fabriker och Mölndalsåns förgiftade vatten. I några disponentvillor bodde fabrikörer. Mitt över Mölndalsån låg överklassens landerier med stora trädgårdar och förlustelsemiljöer, och i Örgryte svämmade överklassvillorna över från slutet av 1800-talet. Idag löper järnvägen och motorvägen tätt inpå arbetarstadsdelen och varje år hotas landshövdingehusen vid E6:an av rivningsplaner, medan landerimarken är fortsatt luftig och Örgrytes villor frodas ohotade i villaparkliknande miljö.

Guide: Ewamarie Herklint bebyggelseantikvarie, fil.dr. arkitekturhistoria

Torsdag 12 september 2013, kl 18.00
Samling: Åvägen 2, SOS Alarm vid Mölndalsån

Vandringen kostar 60 kronor, barn under 13 år går gratis. Ingen föranmälan krävs, betalning sker till guiden.

 
Dela artikeln på | fler alternativ